Lista Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2024 ogłoszona!
MENU

Szklanka do połowy pusta. Nastroje pracowników w Polsce

 Szklanka do połowy pusta. Nastroje pracowników w Polsce

Sondaż ogólnopolski przeprowadzony przez Great Place to Work® Polska na początku 2022 roku pokazuje, że ludziom pracującym w Polsce nadal pracuje się nie najlepiej.

51 proc. uczestników sondażu oceniło swoje firmy jako „świetne miejsca pracy”. To spadek oceny o 3 punkty procentowe w stosunku do sondażu przeprowadzonego w roku ubiegłym. Obecnie już prędzej można mówić o tym, że „szklanka jest do połowy pusta”. Na ogólną ocenę firmy – świetnej lub niekoniecznie świetnej – składa się wiele czynników. Uwagę zwraca stopniowy, ale systematyczny od 2018 roku spadek satysfakcji z poziomu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom przedsiębiorstw w Polsce. Tylko 34 proc. pracowników wyraziło opinię, że otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę. W roku 2018 było to 39 proc., a więc wtedy było o 5 proc. więcej osób zadowolonych.

Widać, że rosnące niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń jest zjawiskiem powszechnym i nie dotyczy tylko pracowników sfery budżetowej, o czym często informują nas media. Wpływ na obecną ocenę poziomu wynagrodzeń mogły mieć różne czynniki, w tym rosnąca inflacja oraz niejasności po wprowadzeniu Polskiego Ładu, wywołujące wiele niepokoju. Ponadto, dzięki swobodnemu przepływowi informacji, ludzie pracujący w Polsce mogą porównywać swoje zarobki do wynagrodzeń otrzymywanych przez osoby wykonujące pracę w innych krajach. A wtedy niektórzy mogą mieć poczucie niesprawiedliwości.

Na zastrzeżenia dotyczące wysokości wynagrodzeń wskazuje też nagłe zachwianie się oceny dotyczącej decyzji firm o sposobie dzielenia generowanych zysków. 45 proc. uczestników sondażu uznało, że firmy dzielą zyski uczciwie, pozwalając także pracownikom partycypować w firmowych sukcesach finansowych. Ale rok temu 51 proc. pracowników tak uważało, a więc spadek oceny w ciągu jednego tylko roku wyniósł 6 punktów procentowych.

Nie wszyscy pracownicy mogli też potwierdzić, że firmy zapewniają im bezpieczne warunki pracy. Wątpliwości co do tego zgłosiło aż 23 proc. pracowników. Aż, bo mowa o podstawowych, higienicznych warunkach pracy. W ubiegłym roku mniej, bo 19 proc. ankietowanych miało takie zastrzeżenia.

„Pracownicy firm w Polsce mogą z różnych powodów mieć opory przed wystawianiem pozytywnej, „świetnej” oceny swoim pracodawcom i chwaleniem się na zewnątrz tym, gdzie pracują. Nie chodzi tylko o podstawowe bezpieczeństwo, czy pieniądze. Więcej niż połowa ankietowanych (54 proc.) zgłosiła problemy z samopoczuciem emocjonalnym i psychicznym w pracy, a także problemy z godzeniem życia zawodowego z prywatnym.” – komentuje wyniki sondażu Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work® w Polsce.

W czasie pandemii zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy w aspekcie zarówno fizycznym, jak i psychologicznym, było szczególnie istotne i stanowiło spore wyzwanie. Nie zawsze firmom udawało się zapewniać swoim ludziom takie warunki pracy.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 25 stycznia – 11 lutego 2022 r. na zlecenie Great Place to Work® Polska przez firmę Norstat metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1463 pracowników firm działających w Polsce.


Strona korzysta z plików cookies w celu lepszego jej działania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich użycie i przechowywanie na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdziesz w

polityce prywatności

ZGADZAM SIĘ