Lista Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2024 ogłoszona!
MENU

Najlepszym być. Główne wyróżniki wyjątkowej kultury Najlepszych Miejsc Pracy

 Najlepszym być. Główne wyróżniki wyjątkowej kultury Najlepszych Miejsc Pracy

Od ponad 30 lat Great Place to Work® na całym świecie wspiera firmy w rozwijaniu kultury miejsca pracy opartej na zaufaniu. Również firmy w Polsce mogą wziąć udział w wyjątkowym programie wyróżnień: certyfikacji oraz rankingach Great Place to Work®.

Powróćmy do ogłoszonej w maju br. Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2021. Tworzą ją firmy, które budują swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o politykę wzajemnego zaufania i budowania świetnego miejsca pracy dla wszystkich pracowników. Co ważne, te starania są dostrzegane i doceniane przez samych zatrudnionych, którzy pozytywnie wypowiadają się o swoich pracodawcach w poufnej ankiecie. Jak podkreślała Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work® Polska, w komentarzu do ogłoszenia tegorocznej Listy, w metodologii Great Place to Work® to właśnie opinie pracowników stanowią podstawę klasyfikacji firm. W tym roku 84% pracowników wyróżnionych organizacji potwierdziło, że pracują w świetnych miejscach pracy. Gdy spojrzymy na wyniki średniej krajowej, odsetek ten wyniósł zaledwie 54%. 

W jakich obszarach nagrodzone przez nas organizacje osiągnęły doskonałe wyniki? Poniżej przedstawiamy listę głównych wyróżników topowych firm:

1. Sposób zarządzania firmą zgodny z najlepszymi standardami i wiarygodni menedżerowie

Pracownicy organizacji wyróżnionych na liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2021 są przekonani o tym, że menedżerowie prowadzą firmę zgodnie z zasadami etyki (90% pozytywnych odpowiedzi). Menedżerowie kształtują standardy interakcji mających miejsce z innymi pracownikami i klientami. Dobrze zatem, gdy charakteryzuje je wysoka etyka i uczciwość. Pracownicy doceniają też rzetelność kadry kierowniczej. W tych miejscach pracy menedżerowie zachowują się spójnie: starają się dotrzymywać swoich obietnic i ich zachowania pokrywają się z deklaracjami.

Ponadto, pracownicy mają przeświadczenie, że kadra kierownicza kompetentnie zarządza firmą (85% pozytywnych odpowiedzi), zarówno w obszarze prowadzenia biznesu, jak i w sferze kierowania ludźmi. Wysoka ocena kompetencji kierownictwa przekłada się na większe przekonanie pracowników o słuszności decyzji zarządczych, a co za tym idzie –  silniejsze poparcie dla kadry menedżerskiej.

Na plus kształtuje się też dostępność menedżerów. Kiedy kierownictwo jest łatwo dostępne i dobrze się z nim rozmawia, to wzmacnia się dialog, a więź z pracownikami zacieśnia się.

Co prowadzi do kolejnego, być może kluczowego (zwłaszcza w okresie pandemii) wyróżnika świetnego miejsca pracy:

2. Autentyczna troska o pracownika

85% pracowników laureatów konkursu zgodziło się ze stwierdzeniem, że przełożeni widzą w nich przede wszystkim ludzi, a nie jedynie pracowników. 

W dobie COVID-19 najlepsze firmy stawiały na wsparcie w wielu odsłonach – postawiły na częstą komunikację z pracownikami, wprowadzały zmiany w odpowiedzi na zgłaszane bieżące potrzeby i sugestie pracowników oraz dbały o różnorodność rozwiązań, które wspierały ich dobrostan. Warto mocno podkreślić podejście do projektowania rozwiązań „z ludzkim rysem”, uwzględniających specyfikę i potrzeby różnych grup pracowniczych. Przykładem działań na rzecz rodziców był m.in. zorganizowany przez jedną z firm w czasie telepracy firmowy Virtual Camp, w trakcie którego przeprowadzono wirtualne zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Inne firmy rozbudowały swój pakiet płatnych dni wolnych, który np. rozszerzono o kilka dni wolnych na zadbanie o wellbeing mentalny.

W tym okresie pełnym wyzwań pracownicy wyraźnie docenili oferowane im wsparcie. Zapewne skorzystają na tym obie strony – otoczony troską pracownik to lojalny pracownik.

3. Równe traktowanie

Przede wszystkim ma to odzwierciedlenie w sprawiedliwym traktowaniu pracownika. Menedżerowie w najlepszych organizacjach budują poczucie sprawiedliwości poprzez jednakowe traktowanie pracowników, niezależnie od ich cech osobistych (wyniki powyżej 90%), jak i traktowanie wszystkich jako pełnoprawnych członków zespołu –  niezależnie od stanowiska (89%).

Takie podejście pokazuje pracownikom, że każdy zatrudniony stanowi o wartości firmy, co dodatkowo stymuluje ich do pracy zespołowej i współpracy.

4. Duma z firmy

Na poczucie bycia dumnym z własnej organizacji wpływa postrzeganie przez pracowników jakości działań podejmowanych przez ich firmy oraz pozycja rynkowa przedsiębiorstw. Tak odczuwana duma sprawia, że pracownicy chętnie przychodzą do pracy i z dumą mówią, gdzie pracują (84%).

Warto również podkreślić, że ponad 80% pracowników podkreśla dumę z działań na rzecz społeczeństwa. Wyróżnione firmy starały się w czasie lockdownu nie zwalniać tempa i aktywnie wspierać lokalne społeczności. Na przykład, blisko 30 projektów społecznych w 2020 roku zrealizował laureat I miejsca w kategorii firm dużych, Sii Polska, w ramach ich wyjątkowego programu Sii Power Volunteers.

5. Poczucie wspólnoty

Głębokie poczucie wspólnoty przejawia się w przeświadczeniu pracowników o tym, że mogą liczyć na współpracę i wzajemną pomoc, niezależnie od rodzaju trudności. Tutaj wyniki najlepszych firm również przekraczają próg 85%. Nierzadko fantastyczna atmosfera tworzona na bazie pracy ze świetnymi ludźmi była wymieniana w komentarzach na pierwszym miejscu jako wyróżnik docenionych organizacji. Dobre relacje wzmacnia dodatkowo wspólne świętowanie. W trakcie pandemii firmy starały się urozmaicać przebieg spotkań wirtualnych, by nieco osłodzić brak możliwości bezpośrednich kontaktów, np. wysyłając pracownikom paczki pełne niespodzianek przed świętowaniem ważnego wydarzenia.

To tylko część pozytywnych aspektów pracy dla najlepszych. Dobra wiadomość dla pozostałych firm jest taka, że niezależnie od rozmiaru firmy i zasobów, każde miejsce pracy może zadbać o dobre doświadczenia pracowników. Szacunek, prawość, duma, bliskie relacje – to wszystko można wypracować i bez większych budżetów.

Zastanawiasz się, czy Twoja firma może pochwalić się wyjątkową kulturą opartą na zaufaniu? Możesz to ocenić korzystając z naszej ankiety. Przejdź proces certyfikacji
i dołącz do Najlepszych!


Strona korzysta z plików cookies w celu lepszego jej działania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich użycie i przechowywanie na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdziesz w

polityce prywatności

ZGADZAM SIĘ