Lista Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2024 ogłoszona!
MENU

Bądź skutecznym liderem. 6 wskazówek, jak efektywnie zarządzać zespołem

 Bądź skutecznym liderem. 6 wskazówek, jak efektywnie zarządzać zespołem

Stwierdzenie: „pracownicy przychodzą do firmy, a odchodzą od menedżera” jest znane wszystkim. Oferowane przez pracodawcę benefity kuszą kandydatów. Ale za silną marką pracodawcy z wyboru stoi coś więcej. Kluczową rolę w procesie zatrzymania nowego pracownika odrywają menedżerowie.

Więcej o roli lidera w budowaniu zaangażowania pracowników przeczytasz w tym wpisie.

Badania prowadzone przez Great Place to Work® wyraźnie pokazują, że skuteczni liderzy mądrze podchodzą do współpracy z ludźmi, starając się maksymalizować ich potencjał poprzez m.in.:

  • Stawianie na pracę zespołową. Menedżerowie szeroko otwierają drzwi na opinie i pomysły pracowników. Podejmują kroki służące angażowaniu pracowników w proces podejmowania decyzji mających wpływ na ich pracę lub otoczenie.
  • Budowanie kultury doceniania opartej na systemie różnorodnych sposobów wyróżniania: od podziękowania za dobrze wykonaną pracę po stwarzanie możliwości rozwoju.
  • Prawdziwi liderzy stanowią przykład dla swoich pracowników. W ich oczach uchodzą za osoby kompetentnie zarządzające biznesem i ludźmi, postępujące w sposób uczciwy i będące dla nich solidnym oparciem.

Na czym warto się skupić, by wskoczyć na wyższy poziom przywództwa? Oto kilka wskazówek:

1. Określ zbiór najbardziej pożądanych cech i zachowań świetnych liderów w twojej organizacji 

O  ile można pokusić się o wskazanie kilku cech wspólnych efektywnego lidera, dopiero zdefiniowanie wyjątkowych zachowań, które najlepiej wpiszą się w wartości danej firmy, oczekiwania klienta i strategię biznesową pozwoli wypracować model skutecznego przywództwa w organizacji.

Warto wyjść od wyszukania wewnątrz organizacji wyróżniających się liderów, którzy z sukcesem budują relacje oparte na zaufaniu. Dane z badania opinii pracowników mogą w tym pomóc. Kolejnym rekomendowanym krokiem jest pogłębiony wywiad z wyróżnionymi menedżerami, czego efektem końcowym powinno być wytypowanie od trzech do pięciu zachowań liderów, wspierających tworzenie świetnego środowiska pracy, a następnie zakomunikowanie wypracowanego wzorca na forum firmy.

2. Wzmacniaj zaufanie

Pracownicy podejmują decyzję, czy finalnie zaufają swoim przełożonym, biorąc pod uwagę kompetencje menedżera, jego szeroko rozumianą uczciwość i solidność. A zatem menedżer powinien przede wszystkim:

  • Być wiarygodnym. Robić wszystko, by dotrzymać danego słowa.
  • Okazywać szacunek i pomagać swoim ludziom odnieść sukces. Zapewnić im środki i wsparcie niezbędne do wykonywania pracy.
  • Podejmować sprawiedliwe decyzje. Przykładowo, czas wyboru osoby do awansu to prawdziwy sprawdzian, czy menedżer działa w sposób sprawiedliwy. Dobrze, gdy komunikatowi o awansach towarzyszy krótkie uzasadnienie podjętej decyzji, by spotkała się ona z większym zrozumieniem ze strony pozostałych pracowników. Wiara w obiektywność lidera to mocny argument wspierający zaufanie między przełożonym a podwładnym.
3. Doceniaj moc współpracy

Najlepsi menadżerowie rozumieją, jak wiele korzyści płynie z zaproszenia wszystkich pracowników do współtworzenia swojego miejsca pracy. Dobrą drogą na wspieranie włączającej kultury jest stwarzanie jak najczęstszych okazji do wymiany zdań, opinii i sugestii. A także angażowanie ludzi w podejmowanie decyzji, które mają na nich wpływ. W praktyce oznacza to pytanie swoich ludzi o zdanie i branie ich opinii pod uwagę, zanim lider podejmie ostateczną decyzję.

4. Uznawaj docenianie za priorytet.

Doceniania nigdy za wiele. Warto kultywować „klimat doceniania” poprzez szczere i częste sposoby wyróżniania dobrej pracy oraz dodatkowych starań. Aby ułatwić sobie to zadanie, dobrze jest posiadać i aktualizować „Zestaw Narzędzi do Doceniania Pracowników”, by mieć pewność, że istniejące w firmie praktyki/programy doceniania są znane menedżerom i konsekwentnie przez nich stosowane. Zacząć od spisania wszystkich praktyk z obszaru doceniania (od formalnych programów po sposoby mniej formalne) i wyłonienia tych najbardziej lubianych oraz uchodzących w oczach pracowników za skuteczne. W efekcie powstanie opracowanie przedstawiające w jednym miejscu informacje o najlepszych sposobach doceniania w firmie, uzupełnione o wytyczne i wskazówki dot. wyrażania uznania i/lub świętowania.

5. Zadbaj o rozwój pracowników

Najlepsze Miejsca Pracy (a zatem też ich menedżerowie) stwarzają różnorodne możliwości rozwoju pracownika. Coraz częściej pracownik może aktywnie kierować ścieżką swojego rozwoju zawodowego i personalnego, a rolą pracodawcy jest go wspierać. Można na przykład zauważyć odejście od tradycyjnej oceny rocznej pracy. Rozmowy rozwojowe opierają się na częstym kontakcie z przełożonym i regularnym feedbacku. A sama oferta rozwojowa często uzupełniana jest o opcje niestandardowe, jak chociażby rotację zadań/stanowisk czy mentoring.

6. Okazuj troskę

Na oklaski zasługują menedżerowie Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2021. W trudnym okresie pandemii pracownicy wysoko ocenili autentyczną troskę pracodawców o nich: 85% zgodziło się z twierdzeniem, że przełożeni widzą w nich przede wszystkim ludzi, a nie jedynie pracowników. Warto zachęcać menedżerów, by szukali rozwiązań służących podnoszeniu komfortu pracy ich członków zespołów w myśl zasady, że lider powinien być w równym stopniu skoncentrowany na celu i ludziach. Dobrze, gdy przełożony zna sytuację pozazawodową swoich współpracowników, bowiem w ten sposób może ich pewne niepodlegające dyskusji osobiste potrzeby wpisać w plan realizowanego projektu.

Firmy przystępujące do programu certyfikacyjnego Great Place to Work® uzyskują możliwość sprawdzenia, czy ich menedżerowie realizują w praktyce 5 ww. pożądanych zachowań. Wśród pozycji ankiety znajdują się m.in. te służące ocenie wiarygodności liderów, sprawiedliwego traktowania współpracowników i realnego wspierania ich. W oparciu o wskaźniki liczbowe i sugestie płynące z pytań otwartych Twoja firma może wkroczyć na drogę ku lepszej efektywności liderów. Dowiedz się, jak to zrobić, chętnie Cię w tym zadaniu wesprzemy.

Wpis powstał na bazie https://www.greatplacetowork.com/resources/blog/5-tips-to-improve-manager-effectiveness-at-your-company


Strona korzysta z plików cookies w celu lepszego jej działania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich użycie i przechowywanie na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdziesz w

polityce prywatności

ZGADZAM SIĘ