23 maja o godz. 12:30 ogłosimy Listę Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2024!
MENU

Rozwijaj kulturę miejsca pracy opartą na zaufaniu w bliskiej współpracy z Twoimi ludźmi. Zgraj polityki i praktyki HR z celami biznesowymi Twojej organizacji

Powiązanie wyników ankiety opinii pracowników Trust Index™ z oceną polityk i praktyk zarządzania ludźmi w Twojej organizacji (Culture Audit™) daje szeroką perspektywę widzenia i dobrego rozumienia obecnej kultury miejsca pracy oraz dostarcza wnioski, które mogą wiele zmienić.

Informacja zwrotna z audytu polityk i praktyk HR (Culture Audit™ Analysis & Feedback)

Dzięki audytowi praktyk zarządzania ludźmi w obszarach, które są kluczowe dla budowania kultury zaufania i wysokich wyników:
  • Zidentyfikujesz luki pomiędzy kulturą, która jest potrzebna do realizacji celów organizacji a obecnym doświadczeniem pracowników w miejscu pracy
  • Poznasz pozycję Twojej organizacji w zakresie kluczowych obszarów praktyk HR na tle benchmarku Najlepszych Miejsc Pracy
  • Uzyskasz rekomendacje dotyczące praktyk, które warto w pierwszym rzędzie wzmocnić
  • Poznasz inspirujące przykłady Dobrych Praktyk (Best People Practices) w obszarach, na których warto się skupić

Grupy fokusowe i warsztaty planowania z udziałem Twoich pracowników

Po przeprowadzonym badaniu Great Place To Work® możesz zaprosić pracowników do dalszej współpracy przy tworzeniu miejsca pracy na miarę aspiracji Twojej organizacji i jej ludzi. Wspólne działania po badaniu to także konsekwentny krok na drodze budowania dialogu ze wszystkim grupami pracowników. Każdy może wnieść swój wkład.

Dzięki grupom fokusowym lepiej poznasz:
  • Poglądy pracowników na wybrane tematy dotyczące firmy
  • Źródła i uwarunkowania tych poglądów
Dzięki warsztatom planowania dowiesz się:
  • Jakie pomysły mają pracownicy na poprawienie sytuacji w firmie w kontekście wybranych problemów, które zostały zdiagnozowane w badaniu
  • Jakiego wsparcia oczekują pracownicy ze strony firmy

Zaangażowanie doświadczonych zewnętrznych konsultantów w roli moderatorów przy jednoczesnej pełnej gwarancji anonimowości uczestników dyskusji otwiera komunikację, usuwa potencjalne bariery, jakie mogą występować w relacjach społecznych wewnątrz firmy. W obu przypadkach Great Place To Work® uzgodni z Tobą wybór tematów do dyskusji grupowej i jej scenariusz. W efekcie każdego z tych działań powstaje raport w formie protokołu z odbytych spotkań.

Na co dzień zarządzasz wieloma danymi biznesowymi. Dlaczego inaczej rzecz miałaby się mieć w przypadku doświadczeń Twoich pracowników?

Strona korzysta z plików cookies w celu lepszego jej działania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich użycie i przechowywanie na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdziesz w

polityce prywatności

ZGADZAM SIĘ