MENU

Zwinność i szybkość

Zmiany są nieuniknione. Stwórz prężną firmę.

Czy pracownicy dostosowują się do tempa zmian?

Jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Wzrost, fuzje i przejęcia, zmiany strategiczne, zmiany przywództwa, zgodność z przepisami, adaptacja technologiczna, zakłócenia rynkowe, cięcia budżetowe... Prawda jest taka, że każda organizacja ma prawie gwarancję, że istotna zmiana może nadejść w każdej chwili i że trzeba będzie się z nią zmierzyć. Z roku na rok zmiany zachodzą coraz szybciej, co wymaga od organizacji szybszej niż kiedykolwiek wcześniej adaptacji do nowej sytuacji.  Czy Twoi pracownicy są na to gotowi? Jak szybko mogą wesprzeć organizację w wykorzystaniu nadarzających się szans lub pokonaniu przeciwności i poradzeniu sobie z nowymi wyzwaniami? 

Nawet jesli zmiany w dzisiejszym środowisku pracy są do przewidzenia, tak czy inaczej będą powodować zakłócenia i stres. W zmieniającym się środowisku pracownicy są proszeni o stosowanie nowych procesów. Trzeba korzystać z nowych technologii. Trzeba dostosować się do nowego stylu przywództwa. Trzeba poradzić sobie z niepokojem wokół braku pewności zatrudnienia. Można by jeszcze długo wymieniać. W środowisku, w którym brakuje wzajemnego zaufania, ciągłe zmiany mogą prowadzić do wyższej rotacji pracowników i spowolnienia w przestawieniu się na inne procesy i narzędzia. Nieporozumienia mogą skutkować poważnymi błędami i problemami z jakością, a w niektórych środowiskach, jak chociażby w służbie zdrowia, popełnianie błędów może mieć niebezpieczne, a wręcz tragiczne, skutki.

Współpraca z Great Place to Work® pomoże w budowaniu prężnej organizacji, w której:
  • Komunikacja jest lepsza i bardziej przejrzysta, co pomaga pracownikom szybciej dostosować się do nowych sytuacji
  • Liderzy tworzą atmosferę sprzyjającą szczeremu omawianiu problemów z wyprzedzeniem
  • Liderzy i pracownicy są bardziej skłonni do podejmowania koniecznego ryzyka
  • Decyzje są skuteczniejsze, bo pracownicy chętnie dzielą się pomysłami i je dyskutują
  • Pracownicy są bardziej skłonni do obdarzenia zaufaniem liderów i współpracowników oraz wierzą w ich dobre intencje, co prowadzi do mniejszego oporu wobec zmian
  • Poziom dobrowolnej rotacji pracowników jest niższy, szczególnie w trudnym okresie przełomu
Organizacje współpracują z nami, aby:
  • Ocenić stan zaufania w firmie, w tym zidentyfikować czynniki budujące zaufanie i je podważające, oraz zareagować na sytuację
  • Przygotować liderów do budowania silnych, stabilnych relacji ze swoimi zespołami
  • Wesprzeć kadrę zarządzającą w kierowaniu zmianami organizacyjnymi poprzez wykorzystanie atutów kultury firmy oraz wzmocnienie szacunku i zaufania we wzajemnych relacjach
  • Zmierzyć poprawę w poziomie retencji i zaangażowania pracowników, a także poprawę wyników finansowych

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak stworzyć kulturę zaufania i wysokich wyników.