MENU

Wyniki
finansowe

Osiągaj wyniki poprzez zaufanie

Statystyki

Porównanie zwrotów
z rynku akcji
w wymiarze rocznym

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ
Wideo

Tedx: Świetne miejsca pracy
osiągają lepsze wyniki
finansowe

OBEJRZYJ wideo
Blog

Biznesowy argument
za tworzeniem miejsca pracy
w oparciu o zaufanie

OBEJRZYJ wideo

Stawiać na kulturę zaufania

Trzydzieści lat badań w ponad 50 państwach świata pokazuje nam raz po raz, że inwestowanie w kulturę miejsca pracy opartą na zaufaniu przynosi wyraźne i wymierne korzyści biznesowe. Nasze badania dowodzą, że wspaniałe miejsca pracy osiągają lepsze wyniki niż podobne do nich podmioty. Studia przypadków, dotyczące konkretnych miejsc pracy, wskazują na dodatkowe korzyści, często powiązane ze specyfiiką danej branży, takie jak: zmniejszone kurczenie się działalności, lepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa, wyższy poziom zadowolenia klienta i pacjenta, wysokie morale pracowników, lepsi kandydaci do pracy i wiele innych.

stock return 2018 PL zlogo Tenure by Gender
Na całym świecie organizacje z kulturą opartą na zaufaniu osiągają lepsze wyniki

Wszystkie firmy z rankingu Najlepszych Miejsc Pracy (w Stanach Zjednoczonych i poza nimi) mają jedną wspólną cechę: kulturę zaufania. Prowadzone na całym świecie badania Great Place to Work® dowodzą, że zarówno w USA, jak i na arenie międzynarodowej, kultura organizacji oparta na zaufaniu to punkt wyjścia do imponujących osiągnięć.

Przykładowo portfel złożony z indyjskich firm z rankingu Best Workplaces w latach 2009–2013 uzyskał blisko cztery razy lepsze wyniki niż indyjski indeks giełdowy. Duńskie firmy z rankingu Best Workplaces miały u siebie rotacją pracowników stanowiącą 1/3 ogólnej rotacji w duńskich firmach (9% w porównaniu do 25%), co sprawia, że są one w lepszej pozycji do osiągnięcia sukcesu niż konkurencja.

Zobacz wyniki

Badania mówią jasno: zaufanie napędza sukces firmy. Pobierz raport

Zapoznaj się ze studium przypadku, aby dowiedzieć się więcej o powiązaniach między zaufaniem a:

  • wynikami finansowymi
  • talentami
  • retencją pracowników
  • innowacyjnością
  • zadowoleniem klienta
  • zaangażowaniem pracowników
  • elastycznością
  • przywództwem

Pomożemy w zainicjowaniu pozytywnego rozwoju poprzez wsparcie kultury opartej na zaufaniu.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak stworzyć kulturę zaufania i wysokich wyników.