MENU

Satysfakcja
i lojalność pacjenta

Stwórz kulturę opieki

Czy Twoja organizacja, reprezentując sektor ochrony zdrowia, promuje kulturę opieki?

W sektorze ochrony zdrowia wielu pracowników przywiązuje szczególną wagę do dbania o dobre samopoczucie ludzi i ratowania życia. W wielu przypadkach to szlachetne powołanie znajduje swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach zadowolenia pacjenta, które są powiązane z jakością kontaktów międzyludzkich i troski jako ich istotnego elementu.

Jednocześnie bardzo często w służbie zdrowia można zaobserwować wśród pracowników, szczególnie pielęgniarek, zmęczenie współczuciem. Służba zdrowia, jak każda inna organizacja,  musi zajmować się rentownością, finansowaniem, dostępnością zasobów, zmianami przepisów, konsolidacją i wieloma innym zagadnieniami, które kształtują doświadczenie pracownika. Niestety wiele z tych czynników może negatywnie wpływać na możliwość zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentowi przez pracownika.

Na przestrzeni lat w toku współpracy z Great Place to Work® nasi klienci stworzyli kulturę zaufania, dzięki której pracownicy mogą robić to, w czym są najlepsi - zapewniać pacjentom doskonałą opiekę.

HCAHPS Scores 2017 PL 02
Współpraca z Great Place to Work® ukierunkowana na stworzenie kultury zaufania i wysokich wyników pomaga stworzyć kulturę doskonałej opieki nad pacjentem, ponieważ:
  • Utalentowani pracownicy chcą dołączyć do organizacji i realizować w niej swoją karierę
  • Liderzy i menedżerzy zachęcają pracowników do anagżowania się w programy, które służą opiece nad innymi i wytrwałego działania
  • Witanie nowych pracowników na pokładzie oraz programy rozwojowe koncentrują się wokół wspierania inicjatyw, które służą zapewnianiu pacjentom jak najlepszej opieki
  • Pracownicy współpracują ze sobą w ramach działów i między nimi w oparciu o prężną pracę zespołową
  • Wyniki badań zadowolenia pacjentów wskazują na doskonały poziom opieki
Organizacje współpracują z nami, aby:
  • Dowiedzieć się, jak wyglądają doświadczenia pracowników w przekroju firmy oraz w porównaniu do firm z listy Najlepszych Miejsc Pracy działających w sektorze ochrony zdrowia
  • Zestawić doświadczenia pracowników z poziomem zadowolenia pacjentów i ustalać kluczowe czynniki kształtujące wzajemne zależności
  • Wesprzeć liderów i menedżerów na etapie pracy z wynikami oraz w budowaniu zaufania w zespołach
  • Wyznaczyć nowe cele służące doskonaleniu działań oraz miary monitorowania postępu
  • Poznać model przywództwa oraz najlepsze praktyki, które prowadzą do kultury zaufania i doskonałej opieki nad pacjentem

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak stworzyć kulturę zaufania i wysokich wyników.