MENU

Przyciąganie i utrzymanie talentów

Inwestuj w budowanie swojej marki jako pracodawcy 

Czy kultura organizacji czyni z Was pracodawcę z wyboru?

Jak wiadomo, żaden menedżer nie chce mieć u siebie dużej rotacji dobrowolnej. Gdy wiele osób podejmuje zatrudnienie i opuszcza firmę, taki stan nie tylko niszczy kulturę organizacyjną, ale także wiąże się z ogromnymi kosztami. Na podstawie badań szacuje się, że nieuniknione koszty uzupełnienia zatrudnienia, które musi ponieść pracodawca, utrata wiedzy, zakłócenia w utrzymaniu wydajności oraz inne problemy, składają się na średni koszt rotacji nawet na poziomie 200% rocznego wynagrodzenia pracownika i 12% budżetu operacyjnego firmy. 

breakout turnover 2018 PL A3

Jednym z najlepszych sposobów na redukcję rotacji dobrowolnej i związanego z nią obciążenia finansowego jest skoncentrowanie się na budowaniu kultury zaufania i wysokich wyników. Jak pokazują dane przedstawione powyżej, organizacje charakteryzujące się kulturą zaufania raportują rotację dobrowolną na poziomie ok. 50% mniejszą niż ta, którą relacjonują inne firmy z tej samej branży. To daje im silną przewagę nad konkurencją.

W kulturach charakteryzujących się zaufaniem pracownicy, ich menedżerzy oraz współpracownicy darzą się wzajemnym szacunkiem oraz doświadczają głębszego związku z codzienną pracą, co wzmacnia ich ogólne poczucie celu pracy. W efekcie chcą pozostać w firmie. 

Oczywiście pewien poziom rotacji jest nieunikniony, a to za sprawą życiowych zmian, które są udziałem nas wszystkich, choćby takich jak przejście na emeryturę czy zmiana miejsca zamieszkania. Nie zmienia to faktu, że obniżanie rotacji i zapobieganie jej powinno być najwyższym priorytetem wszystkich organizacji, ponieważ ma to znaczący wpływ na:

    • Rentowność i wartość rynkową
    • Produktywność i wydajność
    • Sprzedaż i rozwój organizacji
    • Morale pracowników

Konsultanci Great Place to Work®  pracują z organizacjami nad stworzeniem i utrzymaniem takiego środowiska pracy, w którym najlepsi chcą nie tylko dołączyć do firmy, ale także pozostać w niej i zbudować długotrwałą karierę.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak stworzyć kulturę zaufania i wysokich wyników.