MENU

Klient
w centrum uwagi

Zadbaj o pracowników, a oni zadbają o klienta

Czy klienci uwielbiają Twoją firmę?

W kulturze skoncentrowanej na kliencie doświadczenie klienta jest kluczowe i bezpośrednio związane z doświadczeniem pracownika. Organizacje o takiej kulturze mają lojalnych klientów, którzy z entuzjazmem promują ich produkty i usługi. Pracownicy są skupieni na dostarczaniu wsparcia klientom, a decyzje podejmowane w taki sposób, aby klient był zadowolony i pozostał lojalny wobec firmy. 

W organizacjach, które zbudowały u siebie kulturę zaufania, pracownicy są uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawach klientów. Wiedzą, co ich klientów uszczęśliwi. W przypadku kawiarni może to oznaczać odgadywanie zamówienia stałego klienta. W hotelu może to oznaczać niespodziankę w postaci przeniesienia do pokoju o wyższym standardzie po długim dniu podróży. W sklepie może to przekładać się na bezproblemowe zwroty produktów. Wszystkie te przykłady mają wspólną cechę – darzenie pracownika zaufaniem, podzielanie przekonania, że podejmie on właściwą decyzję we właściwym momencie, aby uszczęśliwić klienta i pozytywnie wpłynąć na biznes firmy.

Jeśli nie ma kultury zaufania, miejsce zaufania zajmują sztywne zasady. Podjęcie najprostszej decyzji wiąże się z koniecznością uzyskania akceptacji na wielu poziomach zarządczych. Nieszczęśliwy pracownik to nieszczęśliwy klient. Taka kultura pracy nie działa na korzyść klienta, wręcz przeciwnie. Kultura zaufania prowadzi do tworzenia wartości poprzez umieszczenie klienta w centrum uwagi.

Top5 business benefits pl
Współpraca z Great Place to Work® pomoże Waszej organizacji stworzyć kulturę, w której:
  • Pracownicy rozumieją, z czego wynika zadowolenie klienta i jak je osiągnąć, respektując jednocześnie potrzeby biznesowe
  • W rozwój wbudowany jest coaching i mentoring, co pozwala pracownikom uczyć się oraz wypracować "nasz sposób" na obsługę klienta
  • Podejmowanie decyzji jest zoptymalizowane pod kątem korzyści, jakie daje budowanie lojalności klienta
Organizacje współpracują z nami, aby:
  • Skupić liderów i pracowników na kluczowej roli klienta w ekosystemie miejsca pracy
  • Ocenić obecne doświadczenia oraz czynniki, które mają pozytywny i negatywny wpływ na obsługę klienta
  • Dowiedzieć się, co ma kluczowe znaczenie przy budowaniu kultury skoncentrowanej na kliencie i podjąć działania zgodne z tą wiedzą
  • Nauczyć liderów tworzenia norm zaufania i szacunku, wspierając w ten sposób także pracowników pierwszej linii w kontaktach z firmą, aby niezawodnie byli dla swoich klientów źródłem pozytywnych doświadczeń

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak stworzyć kulturę zaufania i wysokich wyników.