MENU

Innowacyjność

Uwolnij innowacyjność swoich pracowników

Czy innowacje w Twojej firmie tworzą nową wartość?

Kultura innowacji stanowi fundament wejścia organizacji na nowe rynki, tworzenia nowych produktów i usług, przewidywania okazji rynkowych i dokonywania szybkich dostosowań.

Struktury powołane do inicjowania, inkubacji i testowania nowych pomysłów pomagają większości innowacyjnych organizacji we wprowadzaniu na rynek zwycięskich rozwiązań. Bez kultury zaufania struktury te nie będą funkcjonować prawidłowo.

Czym jest innowacyjność? To więcej niż tylko nowe pomysły – to zdolność organizacji do ich pełnej konceptualizacji i wcielenia w życie. To proces przekształcenia pomysłów w nowe produkty, usługi lub metody, które przynoszą korzyść odbiorcy i biznesowi.

Aby innowacje mogły rozkwitać, potrzebne jest zaufanie - pracownicy muszą być gotowi do podjęcia ryzyka, dzielenia się pomysłami, wyciągania wniosków z porażek oraz intensywniej współpracy. Jeżeli brakuje zaufania, innowacje nie zadziałają.

Współpraca z Great Place to Work® pomoże Ci stworzyć kulturę, w której:
  • Pracownicy na każdym poziomie organizacji są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka
  • Istnieją zasoby, wzory osobowe, szkolenia i procesy ukierunkowane na innowacje
  • Istnieje otwartość na nowe pomysły i współpracę wśród liderów i w zespołach
Organizacje współpracują z nami, aby:
  • Ocenić obecne czynniki napędzające i hamujące innowacyjność
  • Skonsultować możliwe działania w celu poprawy zaufania i przyspieszenia innowacji
  • Określić ich wpływ na wskaźniki biznesowe powiązane z innowacyjnością

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak stworzyć kulturę zaufania i wysokich wyników.