MENU

Doskonalenie
procesów

Zaufanie to klucz do lepszej jakości i większej wydajności

Czy kultura Twojej organizacji sprzyja ciągłemu doskonaleniu, jakości i wydajności?

Na każdym etapie tworzenia wartości w organizacji pracownicy mogą poprawiać jakość i wydajność – istnieje cały wachlarz narzędzi, które temu służą. Nie zmienia to faktu, że nadal wiele organizacji nie zdaje sobie sprawy z potencjału tych narzędzi.

Zaufanie w miejscu pracy to nieuchwytna siła, która umożliwia organizacji dokonywanie ulepszeń w każdym miejscu łańcucha wartości. W kulturze zaufania pracownicy chętnie dzielą się najlepszymi pomysłami i mają do dyspozycji systemy, dzięki którym mogą wcielać te pomysły w życie. W takich organizacjach pracownicy są dumni z tego, że są częścią tworzenia wysokiej jakości produktów w środowisku, która umożliwia im ciągłe doskonalenie procesów. 

8 Bucket ScrippsHealth pl
Współpraca z Great Place to Work® przy  budowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej ciągłemu doskonaleniu oznacza, że 
  • Liderzy zachęcają pracowników do zgłaszania pomysłów i reagują na nie oraz że jest to norma, która obowiązuje w całej organizacji
  • Istnieje kultura dwustronnej komunikacji: pracownicy nie boją się mówić o problemach związanych z bezpieczeństwem i jakością
  • Menedżerzy budują zgrane zespoły, w których ludzie się szanują i są zachęcani do dawania z siebie, co najlepsze
  • Mocną stroną jest poczucie dumy, bo sprawy jakości produktów i systemów spoczywają w rękach pracowników
Organizacje współpracują z nami, aby:
  • Poznać mocne strony, szanse i bolączki kultury firmy, dzięki przyjrzeniu się obecnej sytuacji w przekroju całej organizacji lub w kontekście wybranych demografii
  • Budować tożsamość organizacji, której osiowymi atrybutami są: zaufanie, zaangażowanie i ciągłe doskonalenie
  • Dowiedzieć się, dlaczego obecne procesy i systemy działają lub, wręcz przeciwnie, zawodzą oraz podjąć właściwe działania, aby kultura organizacji sprzyjała niezakłóconej pracy procesów i systemów 
  • Uzyskać konkretnie zaadresowaną poradę ekspertów i strategiczne wsparcie przy przekształcaniu (optymalizowaniu) kultury organizacji w taki sposób, aby była kulturą zaufania i wysokich wyników

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak stworzyć kulturę zaufania i wysokich wyników.