MENU

Badaj, analizuj i ulepszaj kulturę Twojej organizacji

Pomożemy sprawić, że kultura organizacji
stanie się Waszą przewagą konkurencyjną

Dołącz do tysiąca organizacji, które co roku korzystają z ankiety Trust Index© oraz porównaj Waszą kulturę organizacji z globalną normą świetnego miejsca pracy. Kompleksowa i łatwa do wypełnienia ankieta Trust Index© umożliwia analizowanie spostrzeżeń pracowników na temat miejsca pracy, porównanie wyników do kluczowych benchmarków oraz uzyskanie rekomendacji.

Ankieta Trust Index©

Dekady badań pokazały, że świetne miejsce pracy to takie, w którym pracownicy ufają ludziom, dla których pracują, są dumni z tego, co robią i lubią ludzi, z którymi pracują. Ankieta Trust Index© umożliwia pomiar doświadczeń pracowników oraz zapewnia dokładny i pogłębiony obraz kultury miejsca pracy.

Ankietę Trust Index© można dostosować do indywidualnych potrzeb organizacji, a jej przeprowadzenie jest prostym, w dużej mierze zautomatyzowanym, procesem. Badanie umożliwia porównanie wyników między poszczególnymi grupami pracowniczymi, segmentami, lokalizacjami i ze względu na inne demografie, a także odniesienie wyników do Najlepszych Miejsc Pracy z polskiego rankingu Great Place to Work® lub do innego, indywidualnie dopasowanego benchmarku.

Po zapoznaniu się z wynikami ankiety konsultant Great Place to Work® jest gotowy do dalszej współpracy, aby:

  • Wyjaśnić i zinterpretować wyniki
  • Zidentyfikować obszary, które mają duży wpływ na organizację
  • Przeprowadzić prezentację wyników m.in. ze wskazaniem kluczowych wniosków z badania, powiązań z  wynikami biznesowymi, najczęstszych wątków w swobodnych wypowiedziach pracowników, obszarów, które wymagają szczególnej uwagi oraz zaleceń, których praktyczny sens jest powiązany z osiągnięciami Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce i na świecie.

 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o ankiecie Trust Index©.

Mapa drogowa Great Place to Work®

Zbudowanie kultury zaufania i wysokich wyników to podróż, a my znamy trasę. Przez ponad 30 lat Great Place to Work® prowadził pogłębione badania, aby ustalić, co decyduje o tym, że organizacja jest świetna. Chociaż w ciągu trzech dekad w miejscach pracy wiele się zmieniło, jedna rzecz pozostaje niezmienna: drzwi do świetnego miejsca pracy otwiera kultura zaufania i wysokich wyników. Co więcej, badania pokazują, że istnieje zestaw strategicznych inwestycji, które z powodzeniem realizują organizacje wyróżnione na listach Najlepszych Miejsc Pracy, aby rozwijać i podtrzymywać kulturę zaufania. W ostatecznym rozrachunku na rynku mogą się pochwalić silną marką i ponadprzeciętnymi osiągnięciami.

Nasi konsultanci pracują w oparciu o konkretne dane oraz systemowe podejście, które jest uważnie zaprojektowane z myślą o zidentyfikowaniu i wywołaniu zmiany, jakiej potrzebuje organizacja, żeby zrealizować swoje cele biznesowe.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób konsultanci Great Place to Work® mogą z Tobą współpracować przy przeobrażaniu kultury Waszej organizacji w kulturę zaufania i wysokich wyników.

Ocena kultury miejsca pracy

Zidentyfikuj luki pomiędzy kulturą, która jest potrzebna do realizacji celów a kulturą obecnie doświadczaną przez pracowników. Na pogłębiony audyt z jednej strony składa się analiza stosowanych w organizacji polityk, praktyk i programów oraz zachowań kierownictwa, z drugiej zaś, ich wpływ na potencjalnych pracowników, nowo zatrudnionych, członków zespołu z długim stażem oraz pracowników, którzy zdecydowali się rozstać z firmą. Opracowujemy rekomendacje, które odpowiadają na pytanie: jak wzmocnić praktyki, aby doświadczenia wszystkich pracowników w miejscu spójnie współbrzmiały z kulturą zaufania i wysokich wyników.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o usługach oceny kultury miejsca pracy.

Planowanie działań i rozwój przywództwa

Wyposaż Waszych liderów w narzędzia, których potrzebują, aby usprawniać pracę zespołową, osiągać założoną efektywność i dostarczać wyniki. Dzięki usługom rozwoju przywództwa i planowania działań Great Place to Work® ta możliwość jest w zasięgu ręki. Nasza oferta czerpie z doświadczeń, jakie zgromadziliśmy w okresie 30 lat naszej obecności na rynku i systematycznych badań. Bazuje na współpracy, jest szyta na miarę i zaprojektowana tak, aby uczestnicy programu mogli zdobyć wiedzę na temat sprawdzonych praktyk oraz własnego stylu przywództwa, a następnie, skutecznie wykorzystać ją w codziennej pracy.

Szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju przywództwa i zarządzania zmianą uczą, kiedy i w jaki sposób codzienne kontakty są doskonałą okazją do zamiany rutyny w najlepsze praktyki. Podpowiemy, jakie konkretne działania sprzyjają zaufaniu i budowaniu efektywnych relacji między liderami a pracownikami. Podzielimy się wiedzą o praktykach liderów rynkowych, wyróżnionych w rankingach Najlepszych Miejsc Pracy, którzy z sukcesem inspirują swoich ludzi do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów, wysokiej wydajności, sprawności we współpracy i prowadzeniu innowacyjnych projektów. Zadbamy o zaaranżowanie nowych i inspirujących doświadczeń.

Usługi doradcze dla kadry zarządzającej

Wiemy, jak poprawiać skuteczność liderów na najbardziej krytycznych poziomach organizacji.

Zespołom zarządzającym i ich członkom oferujemy zaufanego doradcę, który przekaże szczerą opinię o dynamice relacji międzyludzkich w organizacji oraz osobistej roli kierownictwa i wpływie, jaki ma na kulturę.

Pracujemy z liderami, aby przyspieszyć realizację strategicznych celów i inspirować do przekraczania oczekiwań, a to za sprawą pozytywnych zmian zachowania - pozytywnych, bo ukierunkowanych na korzyści dla zespołów i całej organizacji. Uzbrajamy liderów w praktyczną wiedzę: jak wykorzystać swoje silne strony, skutecznie rozwiązywać problemy, po  mistrzowsku zarządzać zmianą, a także - robić użytek z praktyk, o których wiadomo, że przyczyniają się do budowania zaufania bez uszczerbku dla priorytetów biznesowych.

Nasi doradcy chętnie pomogą w zaplanowaniu i wdrożeniu takich zmian kultury organizacji, które nie tylko przyniosą wymierne wyniki biznesowe, ale także - dzięki stworzeniu środowiska, w którym pracownicy rozkwitają - przyczynią się do trwałego sukcesu.

Grupy fokusowe i warsztaty

Zbadaj konkretne zagadnienia lub uzupełnij dane z oceny, korzystając z grup fokusowych lub warsztatów. Grupy fokusowe i warsztaty oferują głębszy, osadzony w czasie rzeczywistym wgląd w kulturę miejsca pracy. Najczęściej dyskusje pracowników są moderowane przez jednego z naszych ekspertów oraz konsultanta. Nasi konsultanci przekażą Waszym liderom raport z podsumowaniem głównych problemów i rekomendacjami dalszych działań.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o usłudze grup fokusowych.