MENU

Dobre miejsca pracy osiągają lepsze wyniki

Nasze dane pokazują, że świetne miejsca pracy osiągają lepsze wyniki finansowe, rotacja pracowników jest w nich mniejsza, a poziom zadowolenia klientów i pacjentów jest wyższy niż u innych. Ponadto środowiska pracy charakteryzujące się zaufaniem są wspaniałym gruntem dla innowacji, zwinności, trwania pomimo zawirowań i wydajności.

Organizacje, z którymi współpracujemy, czy to w ramach programu certyfikacji Great Place to Work® i rankingów, czy to uznawanej na świecie ankiety pracowniczej Trust Index©, czy też w ramach kompleksowego pakietu usług konsultingowych w zakresie kultury zaufania, rozumieją ścisłe powiązanie między pozytywnymi doświadczeniami pracownika a dobrymi wynikami biznesowymi.

 

 

stock market 2 pl

 

breakout turnover 2018 PL A3

 

Organizacje z całego świata zwracają się do nas jako do światowego autorytetu w dziedzinie tworzenia i utrzymywania świetnej kultury miejsca pracy. Nieważne, w którym miejscu podróży jesteś. Zapraszamy do przyłączenia się do realizacji naszej misji budowania lepszego społeczeństwa poprzez podjęcie już dziś pierwszych kroków w kierunku tworzenia w miejscu pracy kultury opartej na zaufaniu.