MENU

Definicja Świetnego
Miejsca Pracy

Gdy ludzie wyobrażają sobie świetne miejsce pracy, często widzą organizację, która oferuje hojne przywileje, wyszukane imprezy i świetne świadczenia. Oczywiście wiele z tych elementów znajdziemy w niejednej organizacji z listy Najlepszych Miejsc Pracy, ale definicja świetnego miejsca pracy idzie dużo dalej. W istocie u podstaw świetnego miejsca pracy leży bowiem zaufanie, jakim pracownicy obdarzają swoich liderów, duma, jaką odczuwają ze swojej pracy oraz dobre relacje, jakie mają ze swoimi współpracownikami.

Ku zadowoleniu pracowników wielu pracodawców potrafi sprawnie zarządzać pakietem świadczeń. Ale zaufanie, duma i koleżeństwo są dużo trudniejsze do utrzymania w organizacji. Są jednak osiągalne dla każdej organizacji, która chce nad nimi pracować.

Światowy standard

Dla liderów biznesowych, instytucji badawczych i opinii publicznej model zaufania Great Place to Work® jest standardem, który definiuje, czym jest świetne miejsce pracy. Nasze coroczne badania reprezentują opinię ponad 12 milionów pracowników tysięcy organizacji z ponad 90 krajów. Organizacje te różnią się pomiędzy sobą wielkością, strukturą, branżą, w której działąją, czy dojrzałością biznesową.

Przystępując do naszego programu certyfikacji, rankingów Najlepszych Miejsc Pracy i współpracy w zakresie usług konsultingowych, tysiące organizacji co roku korzysta z modelu Great Place to Work®, aby ocenić swoje miejsce pracy i porównać się z najlepszymi miejscami pracy w kraju, Europie i na świecie.

Czym jest świetne miejsce pracy?

Na podstawie ponad 30-letnich badań ustaliliśmy, że świetne miejsce pracy to takie, w których ludzie konsekwentnie:

 • Ufają ludziom, dla których pracują  
  (co jest oceniane przez pracowników na wymiarach Wiarygodności, Szacunku i Uczciwości, opisanych poniżej);
 • Odczuwają dumę z tego, co robią i
 • Lubią ludzi, z którymi pracują.

Perspektywa pracownika: Model zaufania Great Place to Work®

Bazując na powyższej definicji świetnego miejsca pracy, stworzyliśmy model zaufania Great Place to Work®, który na wzór soczewki skupia kluczowe doświadczenia pracowników w ich miejscach pracy i pozwala nam im się przyjrzeć. Model ten leży też u podstaw ankiety pracowniczej Trust Index©, którą z powodzeniem stosujemy na całym świecie.

employeeview poland

Model zaufania składa się z pięciu wymiarów:

Zaufanie: Wiarygodność

Pracownicy postrzegają kierownictwo jako wiarygodne (godne zaufania); ocenie pracowników podlegają praktyki kierownictwa dotyczące komunikacji, jego kompetencje oraz prawość.

Zaufanie:
Szacunek

Pracownicy czują się szanowani przez kierownictwo; ocenie pracowników podlega poziom wsparcia, który jest im oferowany, współpraca, angażowanie ich w decyzje oraz troska okazywana im przez kierownictwo jako ludziom.

Zaufanie: Uczciwość

Pracownicy są przekonani, że praktyki i polityki kierownictwa są uczciwe; ocenie pracowników podlega równość, bezstronność i sprawiedliwość, której doświadczają w miejscu pracy.

Duma

Pracownicy czują, że ich praca ma znaczenie, czują się dumni z osiągnięć zespołu oraz z firmy i jej działań.

Koleżeństwo

Pracownicy wierzą, że ich firma tworzy silną społeczność, w której współpracownicy są przyjaźni, wspierający i serdeczni wobec nowych koleżanek i kolegów.

Perspektywa menedżera

Z perspektywy menedżera świetne miejsce pracy to takie, gdzie:

 • Osiąga się cele organizacyjne
 • z Ludźmi, którzy dają z siebie to, co najlepsze i
 • Pracują razem jak zespół - a wszystko to dzieje się w atmosferze zaufania.

Dzięki naszym badaniom zidentyfikowaliśmy dziewięć obszarów, w których działania, zachowania i sposób komunikowania się liderów i menedżerów ma największy wpływ na poziom zaufania w organizacji. Te obszary to:

 • Zatrudnianie

  Praktyki w zakresie zatrudniania dają pewność, że nowi pracownicy pasują do kultury organizacji i są właściwie przywitani.

 • Inspiracja

  Pracownicy widzą, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji celów organizacji.

 • Komunikacja

  Liderzy przekazują informacje w sposób uczciwy i przejrzysty.

 • Słuchanie

  Liderzy są dostępni i aktywnie słuchają opinii pracowników.

 • Dziękowanie

  Pracownicy są regularnie doceniani za swoją pracę.

 • Rozwój

  Liderzy wspierają rozwój pracowników, tak zawodowy, jak osobisty.

 • Opieka

  Pracownicy są wspierani jako ludzie, którzy mają życie poza pracą, doświadczają troski zwłaszcza w chwilach potrzeby; w miejscu pracy nie ma społecznych barier - akceptuje się różnorodność; benefity są konkretne i wyjątkowe.

 • Świętowanie

  Sukcesy organizacji i osiągnięcia zespołowe są regularnie celebrowane.

 • Dzielenie się

  Nagrody za wspólny wysiłek i wypracowane wyniki są sprawiedliwie dzielone; organizacja działa na rzecz otoczenia i społeczeństwa 

Jak stworzyć świetne miejsce pracy

Ten fundamentalny model świetnego miejsca pracy jest uniwersalny - zachowuje swoją spójność w każdym kraju i na przestrzeni wielu lat badań. Znajduje zastosowanie we wszystkich organizacjach, także w firmach z dużym zróżnicowaniem demograficznym i zatrudniających pracowników rozproszonych po wielu krajach na świecie. Dowiedz się więcej o tym, co możesz zrobić, aby rozpocząć podróż do świetnego miejsca pracy - świetnego zgodnie z globalnymi standardami współczesnego świata.