MENU

Indywidualne rozwiązania w zakresie zarządzania kulturą organizacji

Możemy pomóc sprawić, że kultura organizacji
stanie się Waszą przewagą konkurencyjną

Ponieważ potrzeby klientów i technologia zmieniają się oraz przeobrażeniom ulega krajobraz konkurencji i branży, inwestycje w kulturę i zarządzanie organizacją wymagają planu na poziomie strategii. Tylko wtedy przedsiębiorstwa mogą skutecznie konkurować na rynku.

Nasze ramowe podejście do tworzenia kultury zaufania i wysokich wyników definiuje jasną ścieżkę postępowania, aby Twoja organizacja mogła zbudować wyjątkową kulturę jako element przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku. Pracując na wszystkich poziomach organizacji zespół ekspertów Great Place to Work® wspiera Cię w tworzeniu podejścia, które jest odpowiedzią na Wasze potrzeby w oparciu o Wasze dane - podejścia, które wykorzystuje kulturę jako dźwignię do osiągania i przekraczania celów biznesowych. Rezultatem jest trwała zmiana, wysoki poziom zaufania i wysoka wydajność.

Zaufanie kształtuje wyniki

Aby stworzyć silną i stabilną organizację, potrzebujesz świetnej strategii, świetnych ludzi i świetnej kultury organizacyjnej.

 

trust fuels performance2

Od 30 lat Great Place to Work® współpracuje z organizacjami wyróżnionymi na listach Najlepszych Miejsc Pracy na całym świecie. Dane spójnie pokazują, że organizacje o kulturze opartej na zaufaniu przewyższają konkurencję i rynek jako całość. Istnieje bezpośrednie powiązanie między kulturą organizacji a wynikami. W organizacji skupionej wyłącznie na wynikach i wydajności pracownicy są zagrożeni wypaleniem zawodowym, natomiast w organizacji skupionej na relacjach społecznych i zaufaniu, gdzie widać ograniczone przywiązanie do wyników i odpowiedzialności za nie, rodzi się kultura komfortu ze słabymi osiągnięciami. Great Place to Work® współpracuje z organizacjami, aby wspierać je w osiąganiu większej rentowności i konkurencyjności dzięki tworzeniu kultury zaufania i wysokich wyników oraz poprzez rozwój liderów.

Organizacje, które mają u siebie kulturę zaufania i wysokich wyników są bardziej innowacyjne, zwinne i szybkie w odpowiedzi na wyzwania biznesu, który prowadzą oraz mają bardziej zadowolonych klientów. Takie środowisko pracy przyciąga najbardziej utalentowanych ludzi oraz ułatwia ich zatrzymanie w organizacji i nagradzanie.

Mapa drogowa Great Place to Work®

Budowanie kultury zaufania i wysokich wyników to podróż, a my znamy jej trasę. W oparciu o proces realizacji mapy drogowej Great Place to Work® organizacje mogą kształtować własną  kulturę zaufania i wysokich wyników. 

roadmap pl

Nasz model konsultingu

Zakotwiczone w danych strategiczne podejście do inwestycji w kulturę organizacji i zarządzanie

consulting framework PL

Kultura organizacji ma wymiar systemowy. Aby ją zmienić, trzeba działać na każdym poziomie organizacji, mając świadomość, jak każdy poziom wpływa na następny. Doświadczeni konsultanci Great Place to Work® sięgają po indywidualne rozwiązania, przyjmują długofalową perspektywę i systemowe podejście do współtworzenia zmiany kultury, jakiej potrzebuje organizacja, aby realizować swoje cele biznesowe. Na każdym etapie – począwszy od dopasowania celów biznesowych i tych specyficznie adresowanych do ludzi, poprzez ocenę aktualnego stanu i zrozumienie obecnych doświadczeń, po projektowanie strategii i zrównoważonej wizji – nasz zespół ekspertów pomoże w budowaniu wyjątkowej kultury zaufania i dobrych wyników. 

Skontaktuj się z naszymi konsultantami 

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz swoją podróż, czy też masz za sobą bogaty bagaż doświadczeń i w tej chwili zależy Ci na wzmocnieniu kultury, która już istnieje, proces konsultingowy Great Place to Work® ukierunkowany na kulturę zaufania i wysokich wyników może przyspieszyć osiągnięcie celów biznesowych.